Projekty unijne

Projekt otrzymał dofinansowanie w ramach programu Horizon 2020 w ramach umowy nr 868340

***

FRIENDLYKNIFE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich „Przygotowanie projektu o Eurogrant planowanego do realizacji w ramach Horizon 2020″

Plakat